I. BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ


THÔNG TIN CHỨC NĂNG GÓI CƠ BẢN VIP
Giá Chính Thức (6 tháng  - chưa VAT) 860.000 VND - -
Chỉnh sửa / Cập nhật mục Mô Tả có Hình Ảnh (Xem minh họa)
Đăng hình ảnh Sản Phẩm (Xem minh họa)
Đăng tin Khuyến Mãi (Xem minh họa)
Đăng tin Tuyển Dụng (Xem minh họa)
Trả lời ý kiến Khách Hàng (Xem minh họa)
Thiết kế web / Hosting miễn phí tại congty.odau.vn *
Nằm trong địa điểm nổi bật (Xem minh họa) Không
Slideshow ở Trang Chủ odau.com 1 Không
Slideshow ở Trang Ngành ten.odau.com 2 Không
Chụp hình / Viết bài PR tại địa điểm Không
Khuyến Mãi của doanh nghiệp trên Trang Chủ (Xem minh họa) Không
Chức năng đặc biệt (theo yêu cầu Khách Hàng) Không

* Chỉ áp dụng cho tên miền odau.vn
1,2 Xem hình minh họa phía dưới


II. BẢNG GIÁ CHỨC NĂNG THEO YÊU CẦU

Ghi chú: Khách Hàng có thể chọn các chức năng trong bảng sau:

THÔNG TIN CHỨC NĂNG ĐƠN VỊ VND
Chụp hình / Viết bài PR tại địa điểm (đi kèm gói cơ bản) 1 lần 500.000
Viết bài về doanh nghiệp trong mục tin tức 1 lần 700.000
Slideshow ở Trang Chủ: odau.com (chia sẻ 3) 1 1 tháng 2.000.000
Slideshow ở Trang Chủ: odau.com (độc quyền) 1 1 tháng 5.000.000
Slideshow ở Trang Ngành: ten.odau.com (chia sẻ 3) 2 1 tháng 500.000
Slideshow ở Trang Nghành: ten.odau.com (độc quyền) 2 1 tháng 1.200.000
Banner tất cả các trang chi tiết của địa điểm (trang ngành) 3 1 tháng 3.000.000
Top banner Trang Chủ Ngành (chia sẻ 3) 4 1 tháng 1.000.000
Top banner Trang Chủ Ngành (độc quyền) 4 1 tháng 2.000.000

* MINH HỌA VỊ TRÍ

(1): Slideshow ở Trang Chủ: Odau.com

(2): Slideshow ở Trang Ngành: ten.odau.com

(3): Banner tất cả các trang chi tiết của địa điểm

(4): Top banner trang chủ